COMPANY PROFILE

HOME > COMPANY PROFILE
ECOLAB AND SERVICE CO.,LTD
บริษัท อีโคแลบ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ “อีโคแลบ (ECOLAB)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2557 โดยทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานมามากกว่า 20 ปี ในวงการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องปฎิบัติการ ห้องวิจัย ห้องทดลอง โดยให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ แก่ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทฯอุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าดูพื้นที่เพื่อทำการออกแบบ และคำนวนงบประมาณในการตั้งงบประมาณพร้อมจัดทำรายละเอียดสเปค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความพึ่งพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

Product Quality

บริษัทฯ เน้นการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ และความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยประสิทธิภาพในการผลิต โดยเครื่องจักที่มีระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ เครื่อง CNC, เครื่องตัด, เครื่องปิดขอบ, เครื่องเจาะ รองรับการผลิตสูงสุดได้โดยต่อเนื่อง บริษัทฯ เน้นการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ขั้นตอนการผลิต  พร้อมกับการรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 2 ปี

Layout

บริษัทฯ เน้นการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ต้องมีพื้นที่ใช้งานได้สะดวก และดูทันสมัยเน้นความสวยงาม และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ห้องปฏิบัติการต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยการออกแบบจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ เรามีทีมงานในการออกแบบ และมัณฑนากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ สามารถออกแบบและคำนวณพื้นที่ในการใช้งาน และจัดวางได้อย่างเหมาะสม พร้อมให้คำปรึกษาในการออกแบบ โดยถูกต้องตาม มาตรฐานในการใช้งาน และความพึงพอใจของท่าน

Professinal Service

บริษัทฯ มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลัง การขายเพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เมื่อสินค้ามีปัญหาหลังการขาย ซึ่งทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในบริษัทฯ โดยบริษัทมีทีมงานด้านการบริการหลังการขาย ที่มีประสบการณ์ และชำนาญโดยเฉพาะ