COMPANY PROFILE

HOME > COMPANY PROFILE
ECOLAB AND SERVICE CO.,LTD
บริษัท อีโคแลบ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2557 โดยทีมงานและบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ECO LABORATORY ” เราคือผู้นำด้านการออกแบบ ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการ และบริษัทฯได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ BSI ISO 9001:2015 Certification สำหรับห้องปฎิบัติการ ห้องวิจัย ห้องทดลอง เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยบริษัทฯให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ แก่ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าดูพื้นที่เพื่อทำการออกแบบ และคำนวนราคาในการตั้งงบประมาณพร้อมจัดทำรายละเอียดสเปค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ และความพึ่งพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ด้วยการยกระดับมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพมากขึ้น เป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการที่ไม่ใช้วัสดุที่เป็นไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด ( Particle Board ) ที่มีราคาถูกและเป็นอันตรายในระบบทางเดินหายใจเมื่อสูดดมและมีคุณภาพการใช้งานต่ำมาใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งเป็นบริษัทแรกที่มีการเพิ่มการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็น 2 ปี และมีการนำนวัตกรรมการติดตั้งสินค้าด้วยระบบ ECO Fully Knockdown 100% บริษัทฯมีบริการหลังการขายพร้อมออกใบรับประกันสินค้าทุกครั้งหลังการขาย และมีทีมช่างคุณภาพที่ติดตั้งสินค้าและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆจึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ โดยบริษัทฯได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศและต่างประเทศ

Product Quality

บริษัทฯ เน้นการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ และความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยประสิทธิภาพในการผลิต โดยเครื่องจักที่มีระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ เครื่อง CNC, เครื่องตัด, เครื่องปิดขอบ, เครื่องเจาะ รองรับการผลิตสูงสุดได้โดยต่อเนื่อง บริษัทฯ เน้นการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ขั้นตอนการผลิต  พร้อมกับการรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 2 ปี

Layout

บริษัทฯ เน้นการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ต้องมีพื้นที่ใช้งานได้สะดวก และดูทันสมัยเน้นความสวยงาม และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ห้องปฏิบัติการต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยการออกแบบจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ เรามีทีมงานในการออกแบบ และมัณฑนากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ สามารถออกแบบและคำนวณพื้นที่ในการใช้งาน และจัดวางได้อย่างเหมาะสม พร้อมให้คำปรึกษาในการออกแบบ โดยถูกต้องตาม มาตรฐานในการใช้งาน และความพึงพอใจของท่าน

Professinal Service

บริษัทฯ มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลัง การขายเพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เมื่อสินค้ามีปัญหาหลังการขาย ซึ่งทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในบริษัทฯ โดยบริษัทมีทีมงานด้านการบริการหลังการขาย ที่มีประสบการณ์ และชำนาญโดยเฉพาะ